Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Η αισιοδοξία της βούλησης και της πράξης

Η Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ από την αρχή προσπάθησε να αναδείξει την
ανάγκη λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ με νέους όρους, ώστε να συνθέτει
προτάσεις και να αγωνίζεται για λύση των προβλημάτων της ακαδημαϊκής
ζωής μας. Θέσεις και αναλύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη λύση
των προβλημάτων αυτών έχουν διατυπωθεί από πολλούς και είναι κτήμα
ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αυτό που επείγει είναι να φτιαχτεί ο χώρος στον οποίο να μπορεί ο
καθένας να υποστηρίζει τις απόψεις του, μια επικοινωνιακή κατάσταση,
στην οποία να είναι δυνατός όχι μόνο ο θεωρητικός διάλογος, αλλά και ο
πρακτικός διάλογος που μπορεί να οδηγήσει σε συναίνεση. Προτού
φτάσουμε σε ένα στρατηγικό ή εργαλειακό πράττειν, ας εξασφαλίσουμε την
επικοινωνιακή δράση. Γι’ αυτό και βασική μας θέση είναι να
συνδιαμορφώσουμε έναν καινούργιο ΕΣΔΕΠ. Δεν πρόκειται ούτε για
ανακατάληψη ούτε για παλινόρθωση. Τα χειμερινά ανάκτορα είναι πια
τουριστικό αξιοθέατο χωρίς εισιτήριο.
Οι αντίπαλοί μας δεν είναι πάντα και μόνο οι άλλοι, οι εκάστοτε «έξω».
«Τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη». Δεν
αυτομαστιγωνόμαστε, βέβαια, μπροστά σε όλους, και ειδικά σε όσους από
την πολιτεία, τα κόμματα, δυνάμεις και φορείς συνέβαλαν αποφασιστικά
στο να φτάσει το πανεπιστήμιο εδώ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι χωρίς την
ακριβοδίκαιη αναγνώριση του δικού μας μεριδίου ευθύνης, είναι αδύνατον
να πείσουμε. Και, κυρίως, είναι αδύνατον να προχωρήσουμε και να
ενισχύσουμε τον δημόσιο και ακαδημαϊκό χαρακτήρα του πανεπιστημίου, αν
δεν συνθέτουμε όσο γίνεται τις αναπόφευκτες εσωτερικές μας αντιθέσεις.
Αλλιώς, για όσους επιμένουν σε κάποιο status quo, Θυμίζω κάποιους
γνωστούς στίχους γράφοντάς τους για το ΑΠΘ:
Όποιος θέλει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν
Απλώς δεν θέλει να μείνουν.
Γιώργος Ζωγραφίδης

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου