Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σε συνέλευση του ΕΣΔΕΠ, Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Η καθημερινότητα στο
 ΑΠΘ: ασφάλεια και καθαριότητα» στις 25 Απριλίου 2013, στη 1:30
 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών
 Επιστημών (βρίσκεται βορείως της πλατείας του Χημείου). Στη
 συνάντηση, που είναι ανοιχτή προς όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα,
 έχουν προσκληθεί και οι αρχές του Α.Π.Θ.
 Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. θεωρεί ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και
 φοίτησης για τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές του Α.Π.Θ. αποτελούν
 απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής
 και ερευνητικής διαδικασίας. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος την
 ακαδημαϊκή κοινότητα ταλαιπωρούν μεταξύ άλλων και τα προβλήματα
 καθαριότητας και φύλαξης, ενώ πολύτιμος χρόνος συνεχίζει να χάνεται
 στα ζητήματα αυτά, που θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και χρόνια.
 Ακόμη και αν αγνοήσει κανείς λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος,
 όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία τα προβλήματα αυτά θα
 εξακολουθήσουν να μας ταλανίζουν και τους προσεχείς μήνες. Θέλουμε
 να εκφράσουμε τη βούλησή μας να αντιμετωπιστούν αμέσως. Ειδικότερα:
 1. Πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί τόσο η φύλαξη όσο και η
 καθαριότητα στο πανεπιστήμιο.
 2. Τα ποσά που απαιτούνται για τους τρεις-τέσσερις μήνες που
 απομένουν μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους δεν είναι μεγάλα και
 πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα.
 3. Η καθαριότητα και η φύλαξη, μέχρι να συναφθούν οι μακροχρόνιες
 συμβάσεις, πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς αγκυλώσεις ειδικών
 λογαριασμών, ειδικών εταιρειών και ειδικών κονδυλίων που
 προορίζονται για άλλες χρήσεις. Η καθαριότητα και η φύλαξη είναι
 ζωτικές για την καθημερινότητά μας.
 4. Πρέπει να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις και σε επίπεδο Σχολών,
 μέχρι να συναφθούν οι μακροχρόνιες συμβάσεις, προκειμένου να
 αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ήδη σε ορισμένες Σχολές έχει δοθεί αυτή
 η δυνατότητα.
 5. Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. είναι διατεθειμένο να συμβάλει με
 παραστάσεις όπου χρειάζεται για να γίνει αντιληπτό το επείγον του
 προβλήματος.
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 Σας καλούμε να παρευρεθείτε στις 25 Απριλίου 2013 στη 1:30 μ.μ. στο
 αμφιθέατρο «Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών Επιστημών και
 να εμπλουτίσετε με τις σκέψεις σας τη σχετική συζήτηση.
 Για το Δ.Σ.
 Ο πρόεδρος
 Μιχ. Χρυσανθόπουλος
 
Ο γραμματέας
Απ. Χατζητόλιος

Θέσεις για ακαδημαϊκή αναδιοργάνωση

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Νόμος 4093/2012Η επαπειλούμενη αργία συναδέλφων και, μεταξύ τους, και του Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., Γιάννη Παντή, αντιμετωπίστηκε εξ αρχής από την Ενωτική Πρωτοβουλία ως ένα σοβαρό και καθολικού ενδιαφέροντος ζήτημα, ακριβώς επειδή δεν έχει μόνο προσωπική διάσταση αλλά αφορά την ίδια τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ήδη στο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, τον Φεβρουάριο, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα και αυτή την εβδομάδα συνδιαμόρφωσε την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ (27/3), η οποία την εκφράζει απόλυτα, όπως και την απόφαση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ.
Η Ενωτική Πρωτοβουλία συμπαραστέκεται στον συνάδελφο Γιάννη Παντή, θεωρώντας ότι το ελάχιστο είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων δικαίου της δικονομίας και η ταχύτατη διεκπεραίωση της υπόθεσης και ευελπιστώντας στην απόδειξη της αθωότητάς του. Δεν υπεισέρχεται σε νομική επιχειρηματολογία περί συνταγματικότητας και ορθότητας του νόμου, τονίζει όμως ότι οι συνέπειες από την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων υπερβαίνουν τη συγκεκριμένη, ατομική περίπτωση. Αφορούν ευρύτερα τη λειτουργία όλων των θεσμικών οργάνων του αυτοδιοίκητου Πανεπιστημίου και, τελικά, του κάθε δημόσιου λειτουργού, που έχει ευθύνη (και θα βρίσκεται εκτεθειμένος) όχι μόνο όταν αναλαμβάνει διοικητικές θέσεις αλλά σε κάθε εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητά του.
Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία οφείλει, έστω εκ των υστέρων, να αλλάξει τα σημεία εκείνα του νόμου που προσβάλλουν κατά τρόπο δυσανάλογο το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία και το τεκμήριο της αθωότητας. Αντιδρούμε στην αντίληψη, που εμπεδώνεται με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νόμου, περί κατ’ ουσίαν «προληπτικής» τιμωρίας πλημμεληματικών ενεργειών που φέρονται να διέπραξαν δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθμίζει κανονιστικά τη διαφανή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά αξιώνουμε το πειθαρχικό δίκαιο να συνάδει με τις θεμελιώδεις επιταγές του κράτους δικαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πανεπιστημιακή κοινότητα θεσμικά και επειγόντως οφείλει να αντιδράσει και να θέσει την Πολιτεία προ των δικών της ευθυνών για την ομαλή λειτουργία της πανεπιστημιακής ζωής.