Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Μια παράταξη πανεπιστημιακών σε δύσκολους καιρούς


Η Ενωτική Πρωτοβουλία δημιουργήθηκε πριν από έξι χρόνια, με στόχο να εκφράσει την ανάγκη και την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων του ΑΠΘ για ένα άλλο ύφος και ήθος του πανεπιστημιακού συνδικαλισμού, για τη χειραφέτηση της φωνής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από κομματικές πειθαρχίες και σκοπιμότητες, την ενίσχυση της θεσμικής αυτοδυναμίας των ΑΕΙ από το κράτος, την κατοχύρωση του λειτουργήματός τους ως εκπαιδευτικών και ερευνητών, την αναβάθμιση της εσωτερικής δημοκρατίας, της κοινωνικής αποστολής και της ποιότητας του ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου.