Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Για τις Πρυτανικές Εκλογές (12/6/2014)

και εδώ 

Στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε ομαλά, η Ενωτική Πρωτοβουλία
συνέβαλε και αυτόνομα και μέσω του ΕΣΔΕΠ, στη συζήτηση των προβλημάτων
και των προοπτικών του ΑΠΘ. Η Ενωτική Πρωτοβουλία σκιαγράφησε εξ αρχής
το ακαδημαϊκό προφίλ ενός πρύτανη αντάξιου του ΑΠΘ, ζητώντας παράλληλα
συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις από τους υποψηφίους πρυτάνεις.

Η ανεξαρτησία της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ
και η άσκηση εποικοδομητικής κριτικής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση
της. Ως συνδικαλιστική παράταξη η Ενωτική Πρωτοβουλία δεν επεδίωξε
καμία μορφή συνδιοίκησης, ακριβώς για να διατηρήσει την ανεξαρτησία
της και τη δυνατότητά της να ασκεί εποικοδομητική και έντονη –αν
χρειαστεί– κριτική στη διοίκηση του ΑΠΘ, και τώρα και στο μέλλον.

Ευχόμαστε στον νέο Πρύτανη να αξιοποιήσει δημιουργικά και συνεργατικά
τις αρμοδιότητές του, απέχοντας από αδιέξοδες πρακτικές του
παρελθόντος. Όλοι μας αναγνωρίζουμε τις τεράστιες ανάγκες του ΑΠΘ στην
ερχόμενη κρίσιμη τετραετία. Εχουμε χρέος, με πρώτο τον νέο Πρύτανη, να
προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο δημοκρατικά στην αντιμετώπιση του
οικονομικού αδιεξόδου, των επειγόντων προβλημάτων της καθημερινής ζωής
του πανεπιστημίου αλλά και χρόνιων θεσμικών και διοικητικών
προβλημάτων, με τελικό σκοπό την αναβάθμιση των σπουδών και την
ισόρροπη ανάπτυξη της έρευνας.


Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Για τις πρυτανικές εκλογές: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

και εδώ


Η Ενωτική Πρωτοβουλία, πιστή στις αρχές που την ανέδειξαν πρώτη δύναμη  στον ΕΣΔΕΠ, αρχές που έχουν ως άξονα την εκπροσώπηση των συμφερόντων μας με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας, μακριά από κομματισμούς και συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος, θεώρησε ως υποχρέωσή της να μην ακολουθήσει τη συνήθη πρακτική της συνδιαλλαγής και υποστήριξης υποψήφιου πρύτανη στις επικείμενες εκλογές.