Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.Ένα πρόσφατο κυβερνητικό μέτρο απειλεί να αλλάξει δραστικά τον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016, όπως εξειδικεύτηκε με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπει τη δυνατότητα μετάταξης λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.