Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Τέλος στην αδράνεια. Θέλουμε την αυτονομία του Α.Π.Θ.

Η ακαδημαϊκή αυτονομία, η αυτοτέλεια και η αυτοδιοίκηση είναι συνταγματικές συνιστώσες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αποτελούν πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. To ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ ενίσχυσε την αυτονομία τους με τη θεσμοθέτηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, μέσω των οποίων ανατίθεται στα ΑΕΙ η θέσπιση ειδικότερων αρχών και κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους.