Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Για την «αξιολόγηση» των Διοικητικών Υπαλλήλων του Α.Π.Θ.


H Eνωτική Πρωτοβουλία είναι εντελώς αντίθετη στο τρόπο με τον οποίο
τίθενται σε κινητικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι: χωρίς ουσιαστικά
κριτήρια, με τη μηχανιστική άθροιση μορίων αμφιβόλου ορθότητας ή
δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και ειδικά το Α.Π.Θ.,

οποιαδήποτε αιφνίδια και βίαιη απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού
είναι βέβαιο ότι θα πλήξει την ίδια τη λειτουργία του Ιδρύματος. Τα
επικείμενα μέτρα, με τον οριζόντιο χαρακτήρα τους, θα επιδεινώσουν
περαιτέρω όλα τα προβλήματα που βιώνουμε εξαιτίας της ισχνής
χρηματοδότησης και των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και θα πλήξουν
αδιακρίτως χρήσιμους και μη, φιλότιμους και μη υπαλλήλους.