Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Για το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ.και εδώ
18 Οκτωβρίου 2014
Το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ. αφορά έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, τον τομέα της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καλύπτοντας ανάγκες προληπτικής ιατρικής και άμεσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές

Για τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.και εδώ
Για τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.


15 Οκτωβρίου 2014


Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στις 14/10/2014 η Ενωτική Πρωτοβουλία υπέβαλε την παρακάτω πρόταση σχετικά με το θέμα των πρόσφατων καταλήψεων και της διακοπείσας συνεδρίασης της Συγκλήτου:

Για τη μη εκλογή Προέδρου στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ

και εδώ


Για τη μη εκλογή Προέδρου στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ

  15 Οκτωβρίου 2014


Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στις 14/10/2014 το πρώτο θέμα ήταν η πλήρωση της κενής θέσης του πρόεδρου του Δ.Σ., η οποία είχε προέλθει από την παραίτηση από αυτή μέλους της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για ζήτημα ακαδημαϊκής τάξης (υποψηφιότητα για θέση διοίκησης).