Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Για την πολιτική επιστροφής των ομότιμων και γενικά αφυπηρετησάντων καθηγητών στα πανεπιστήμια

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π., τη λεκτοροποίηση των Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., τη διεύρυνση των διδακτικών και ποικίλων υποχρεώσεων του ήδη υπηρετούντος προσωπικού Ε.ΔΙ.Π, την επιστροφή των ομότιμων καθηγητών στα αμφιθέατρα, και τα προγράμματα μαθητείας για μεταδιδάκτορες, εντάσσονται σε μια γενικότερη πολιτική που έχει ως στόχο την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκό προσωπικό μέσω εμβαλωματικών λύσεων χωρίς την προκήρυξη θέσεων καθηγητών.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές: αλλαγές, αλλά προς ποια κατεύθυνση;


Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων έπληξε καίρια τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σταμάτησαν να λαμβάνουν έστω και την ελάχιστη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η λειτουργία των ΠΜΣ και να πολλαπλασιαστούν εκείνα που απαιτούν δίδακτρα, μικρά ή μεγάλα, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.