Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Για τη ‘διαθεσιμότητα’ των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων

και εδώ


Η Ενωτική Πρωτοβουλία πρότεινε και υπερψήφισε στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ την αποχή από τα διοικητικά και διδακτικά καθήκοντά μας τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. 

Τη θέση μας την είχαμε ήδη διατυπώσει σε κείμενο από τις 18 Αυγούστου. H Eνωτική Πρωτοβουλία είναι εντελώς αντίθετη στον τρόπο με τον οποίο τίθενται σε κινητικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι: χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, με τη μηχανιστική άθροιση μορίων αμφιβόλου ορθότητας ή δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και ειδικά το Α.Π.Θ., οποια­δήποτε αιφνίδια και βίαιη απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού είναι βέβαιο ότι θα πλήξει την ίδια τη λειτουργία του Ιδρύματος. Τα επικείμενα μέτρα, με τον οριζόντιο χαρακτήρα τους, θα επιδεινώσουν περαιτέρω όλα τα προβλήμα­τα που βιώνουμε εξαι­τίας της ισχνής χρηματοδότησης και των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και θα πλήξουν αδιακρίτως χρήσιμους και μη, φιλότιμους και μη υπαλλήλους.
Η Ενωτική Πρωτοβουλία σε όλα τα κείμενά της τονίζει την ανάγκη της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων, των υπηρεσιών και του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ και είναι η συνδικαλιστική παράταξη που από την αρχή και σταθερά πίεσε και πιέζει για την σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ. Θεωρεί δεδομένες τις διαχρονικές ευθύνες όλων των διοικήσεων του ΑΠΘ, οι οποίες ανέχθηκαν, συντήρη­σαν και αναπαρήγαγαν στρεβλώσεις στην οργάνωση και στην κατανομή προσωπικού του ΑΠΘ, ενώ και τώρα ακόμη καθυστερούν την ολοκλήρωση των αναγκαίων δράσεων εξορθολογισμού.
Το γεγονός όμως είναι ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΑΠΘ με τρόπο τυφλό, άρα άδικο, καλούνται να πληρώσουν συλλήβδην όχι δικά τους λάθη, αλλά λάθη όλων. Εκα­τοντάδες άνθρωποι που καθημερινά ζουν και δουλεύουν δίπλα μας βρίσκονται σε κατάσταση αγωνίας ή και απόγνωσης. Χωρίς να κατηγορούνται ότι δεν παράγουν έργο, χωρίς καν να θεωρούνται υπεράριθμοι (βάσει, άλλωστε, ποιου οργανογράμματος ή αξιολόγησης;), αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως δεξαμενή δυνάμει απολυομένων. Ανθρώπινα, πρώτα-πρώτα, και ακαδημαϊκά δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς.
Αν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε το πανεπιστήμιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τέτοια τυφλά χτυπήματα. Η επιλογή της αποχής από τα διδακτικά και διοικητικά μας καθήκο­ντα είναι ένας τρόπος να δείξουμε το αδιέξοδο στο οποίο φέρνουν την ακαδημαϊκή κοι­νότητα τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία θέτει η κυβερνητική πολιτική. Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην αποχή της Δευτέρας 16/9, αλλά και στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ την Τετάρτη 25/9 για να αποφασίσουμε τις μελλοντικές δράσεις μας.
Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου