Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Γενική Συνέλευση ΕΣΔΕΠ, 25-9-2013

και εδώ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
του ΕΣΔΕΠΗμερήσια Διάταξη
1. Διαθεσιμότητα
2. Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.
3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
και δίδακτρα
4. Μισθολογικά
5. Χρηματοδότηση των πανεπιστημίωνΤετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013, 11:30 π.μ.
σε περίπτωση μη απαρτίας 12.30 μ.μ.
Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής
(υπόγειο, νοτίως πλατείας Χημείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου