Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Για την «αξιολόγηση» των Διοικητικών Υπαλλήλων του Α.Π.Θ.


H Eνωτική Πρωτοβουλία είναι εντελώς αντίθετη στο τρόπο με τον οποίο
τίθενται σε κινητικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι: χωρίς ουσιαστικά
κριτήρια, με τη μηχανιστική άθροιση μορίων αμφιβόλου ορθότητας ή
δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και ειδικά το Α.Π.Θ.,

οποιαδήποτε αιφνίδια και βίαιη απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού
είναι βέβαιο ότι θα πλήξει την ίδια τη λειτουργία του Ιδρύματος. Τα
επικείμενα μέτρα, με τον οριζόντιο χαρακτήρα τους, θα επιδεινώσουν
περαιτέρω όλα τα προβλήματα που βιώνουμε εξαιτίας της ισχνής
χρηματοδότησης και των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και θα πλήξουν
αδιακρίτως χρήσιμους και μη, φιλότιμους και μη υπαλλήλους.


Η Ενωτική Πρωτοβουλία πιστεύει πως η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα
στο σύνολό της (αρχές, όργανα διοίκησης, προσωπικό) είναι υπεύθυνη για
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και όλων των
υπηρεσιών του Α.Π.Θ. Η αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού πρέπει να
έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά και να γίνει σε βάθος χρόνου.

Η απαραίτητη διαδικασία εσωτερικής αναδιάρθρωσης του ιδρύματος, όπως
κατ’ επανάληψη ζητά η Ενωτική Πρωτοβουλία, πρέπει να προχωρήσει με
ταχείς ρυθμούς για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του μέσω:
• κατάρτισης οργανογραμμάτων των Τμημάτων/Σχολών και των υπηρεσιών της
Κεντρικής Διοίκησης
• ορθολογικής ανακατανομής του διοικητικού προσωπικού, ώστε να μην
υπάρχουν Τμήματα ή Υπηρεσίες χωρίς ή με αναιμικό προσωπικό, και άλλα
με πλεονάζον
• ορθολογικής αξιοποίησης του διοικητικού προσωπικού (και όχι
υπάλληλοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε θέσεις γραφέων!)
• εφαρμογής της ενιαίας ηλεκτρονικής γραμματείας
• απλοποίησης της εσωτερικής γραφειοκρατίας.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι πρέπει:
* Οι πρυτανικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην κατάρτιση του
Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Ιδρύματος, έτσι ώστε να
καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες μέσω της αντιστοίχισης καθηκόντων
και υπάρχοντος προσωπικού.
* Η Σύγκλητος να σταθεί αντίθετη σε κάθε άλλη χρήση της αξιολόγησης
των διοικητικών υπαλλήλων, πόσο μάλλον μιας προσχηματικής που θέτει
κριτήρια άσχετα με την πραγματικότητα και τις ανάγκες ενός
πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου