Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ζητήματα καθημερινής ζωής

Κείμενο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΘ
  

Η «Ενωτική Πρωτοβουλία» παρακολουθεί και ζει με ψύχραιμη ανησυχία την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η καθημερινή ζωή των συναδέλφων, των άλλων εργαζομένων και των φοιτητών μας, ειδικά σχετικά με την καθαριότητα, τη φύλαξη και την παραβατικότητα.
Οι συνθήκες εργασίας μας έχουν επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες: η παρουσία παραβατικών ατόμων έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, η φύλαξη αντί να αναβαθμιστεί ποιοτικά («φύλακες και όχι θυρωροί») περιορίζεται περισσότερο, ενώ η αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Αυτή η απαξίωση του εργασιακού περιβάλλοντός μας έχει επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της επιστημονικής, ερευνητικής και διδακτικής μας δραστηριότητας –θλίβει και συνθλίβει.
Η «Ενωτική Πρωτοβουλία» εκτιμά ότι οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. και το Συμβούλιο του Ιδρύματος, το καθένα με τον δικό του ρόλο και ευθύνη:
1. ακολουθούν τις εξελίξεις και δεν έχουν κατορθώσει να σχεδιάσουν εγκαίρως και να πραγματοποιήσουν ένα ορθολογικό σχέδιο, το οποίο θα συνυπολόγιζε και τις προβλέψιμες γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες,
2. αποφεύγουν να προχωρήσουν στην επίσημη αξιολόγηση μίας μερίδας εργαζομένων του, άρα να αναβαθμίσουν ποιοτικά τις προσφερόμενες σ' αυτό και παρεχόμενες από αυτό μη ακαδημαϊκές υπηρεσίες,
3. επιτρέπουν κατ' επανάληψη (σε βαθμό που έχει γίνει καθεστώς) την ύπαρξη μεγάλων χρονικών περιόδων με απουσία υπηρεσιών καθαριότητας και έλλειψη ουσιαστικής φύλαξης, κάτι που υποβαθμίζει περαιτέρω την ίδια την περιουσία του Πανεπιστημίου, την καθημερινότητα και τη δυνατότητα ουσιαστικής λειτουργίας του,
4. προσφέρουν στην ουσία προσωρινές «λύσεις» με μόνιμες αρνητικές συνέπειες, ενώ δεν προσφέρουν καμιάν εγγύηση για (ούτε ενισχύουν) τη μελλοντική ικανότητα του Α.Π.Θ. να λύσει το πρόβλημα της ποιότητας των υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας. Το παράλληλο και διαρκώς επιδεινούμενο ζήτημα της οικονομικής δυσπραγίας του Α.Π.Θ. δεν επιτρέπει αισιοδοξία ούτε καν για τη συνέχιση, έστω και υπ' αυτούς τους όρους, της χρηματοδότησης τέτοιων υπηρεσιών.
Δεν παραγνωρίζουμε τις ασφυκτικές συνθήκες, ειδικά τις οικονομικές, που επιβάλλει η Πολιτεία στα ΑΕΙ, ούτε υποτιμούμε τις απόπειρες των Πρυτανικών Αρχών να λυθούν -συνήθως μετά από πίεση- μικρά προβλήματα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και σχεδίου και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.
Επειδή αυτά είναι ζητήματα που αφορούν άμεσα την ποιότητα και την ασφάλεια του εργασιακού μας περιβάλλοντος, ΖΗΤΟΥΜΕ:
1. τη δημοσιοποίηση των όρων των εργολαβιών,
2. τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των εργολαβικών και του τμήματος απασχόλησής τους,
3. την ανοιχτή προκήρυξη των θέσεων εργασίας,
4. την αξιολόγηση των μέχρι τώρα εργολαβικών εργαζομένων,
5. τη διάκριση των εργολαβιών ανάλογα με το παρεχόμενο έργο (ασφάλεια, διοίκηση, καθαριότητα),
6. την άμεση ενημέρωσή μας για το σχέδιο φύλαξης του ΑΠΘ και την πορεία εφαρμογής του,
7. την άμεση υλοποίηση των όσων η Πρυτανεία δεσμεύτηκε να πράξει στη συνάντηση του ΕΣΔΕΠ στις 24/4/2013.
20 Μα?ου 2013
  
και το pdf εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου