Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

με αφορμή τον προπηλακισμό του Κοσμήτορα κ. Παυλίδη

Μόνο αν αρχίσουμε να τηρούμε σχολαστικά τους νόμους και τους
κανονισμούς του πανεπιστημίου θα σταματήσει η συνεχώς εντεινόμενη
άσκηση βίας από φοιτητές και μη. Εκλήθη ο εισαγγελέας και υπέγραψαν οι
πρυτανικές αρχές και η συντριπτική πλειοψηφία των κοσμητόρων και των
προέδρων το έγγραφο γιατί ήταν παράνομη η κατάληψη του κτηρίου
διοίκησης και τεράστια η ζημιά που έγινε στο ΑΠΘ και θα εξακολουθούσε
να γίνεται, αν δεν είχαν υπογράψει. Πρέπει να σταματήσει κάθε
παρανομία: καταλήψεις, καταστροφές, παρεμπόδιση στην πρόσβαση σε
αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία, παράνομη είσοδος στη συνεδρίαση της
συγκλήτου των φοιτητών και χλευασμός όποιου διαφωνεί με αυτούς που
παρανόμως εισέβαλαν. Μέχρι να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε σχολαστικά τους
νόμους και τους κανονισμούς του πανεπιστημίου θα κινδυνεύουμε,
συνάδελφοι. Ίσως όχι όλοι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία όσων
διδάσκουν. Η διοίκηση του πανεπιστημίου, αλλά και ο καθένας από μας,
έχει μεγάλη ευθύνη.

Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου