Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Η αλήθεια για το νέο μισθολόγιο

Στις 13 Μαΐου η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο με το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο, στο οποίo περιλαμβάνεται και η θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους λειτουργούς και υπαλλήλους που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο (πλην των δικαστικών), στο πλαίσιο της δέσμευσης της Κυβέρνησης έναντι των εταίρων για «Αναμόρφωση και εξορθολογισμό» των ειδικών μισθολογίων.

Το νέο μισθολόγιο έχει νέα δομή, παρόμοια με εκείνη του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, με νέο βασικό μισθό για κάθε βαθμίδα, κατάργηση του χρονοεπιδόματος και δημιουργία 16 μισθολογικών κλιμακίων ανά βαθμίδα, και τέλος κατάργηση των τριών επιδομάτων με διατήρηση ενός επιδόματος «Διδασκαλίας και έρευνας».
α. Οι «αυξήσεις» που εξανεμίζονται και μετατρέπονται σε μειώσεις
Οι μεικτές αποδοχές που προκύπτουν για τα μέλη ΔΕΠ από το νέο μισθολόγιο είναι μεν αυξημένες κατά 3-6.5% (εκτός από τη βαθμίδα του καθηγητή με άνω των 25 ετών υπηρεσία), αλλά στις καθαρές αποδοχές σχεδόν εξανεμίζονται για τους περισσότερους με μηδενικές ή ασήμαντες αυξήσεις και μετατρέπονται σε μειώσεις (6.5%) για τη βαθμίδα του Καθηγητή με πολλά έτη υπηρεσίας. Ουσιαστική αύξηση στις καθαρές αποδοχές (περίπου 3.5%) θα λάβουν μόνο οι Επ. Καθηγητές. Όλα αυτά όμως το 2020 !!! καθώς το μισθολόγιο ουσιαστικά εφαρμόζεται σε βάθος τετραετίας (βλ. παρακάτω).
Ο μηδενισμός των αυξήσεων για τους περισσότερους και η μετατροπή τους σε μειώσεις στις καθαρές αποδοχές για τη βαθμίδα του Καθηγητή με πολλά έτη υπηρεσίας, αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα αυξημένης φορολογίας λόγω της κατάργησης του λεγόμενου επιδόματος βιβλιοθήκης, το οποίο ως πάγια αποζημίωση δεν θεωρούταν εισόδημα και γι’ αυτό δεν φορολογούταν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 2017 θα δοθεί μόλις το 1/4 της αύξησης στις μεικτές αποδοχές και ότι το μισθολόγιο θα ισχύσει αναδρομικά από 1/1/2017, αυτό θα έχει ως συνέπεια για το 2017 (α) οι καθαρές αποδοχές όλων να έχουν τελικά μειώσεις 1 – 6% (βλ. τον παρακάτω πίνακα), και (β) λόγω της αναδρομικής εφαρμογής από 1/1/2017, τα μέλη ΔΕΠ να επιβαρυνθούν με επιστροφή των διαφορών για τους προηγούμενους μήνες!!!

Περισσότερα εδώ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου