Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Για την πρακτική των προσωπικών επιθέσεων και προπηλακισμών

και εδώ

Με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις ομάδας φοιτητών που διαφωνεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας για το πρόγραμμα σπουδών, η Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ. δηλώνει την κατηγορηματική της αντίθεση στην πρακτική των προσωπικών επιθέσεων και προπηλακισμών εναντίον του προέδρου του Τμήματος και του συμπαρίσταται ανεπιφύλακτα. Σημειώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος καταδίκασε τη συμπεριφορά της ομάδας αυτής των φοιτητών και ζητά την τήρηση της νομιμότητας.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία αποδοκιμάζει αυτές τις πρακτικές και καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τις αρχές του ιδρύματος να περιφρουρήσουν τις ουσιαστικές ακαδημαϊκές ελευθερίες του λόγου και της διδασκαλίας, καθώς και το αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας να διαβουλεύεται και να αποφασίζει για το δικό του πρόγραμμα σπουδών. Με αφορμή το περιστατικό αυτό διαπιστώνει ξανά τη θεσμική αδυναμία της πανεπιστημιακής κοινότητας να αντιμετωπίσει τέτοιες ενέργειες μικρών οργανωμένων ομάδων και εκφράζει την ανησυχία της για τα δεινά που προοιωνίζεται η ευρύτατη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση του πανεπιστημίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου